Üniversite Programları

Kodluyoruz olarak başlangıçtan 6 sene sonra şapkamızı önümüze koyup hedeflerimize baktığımızda hızla gelişen ve değişen teknoloji dünyasına ayak uydurmak için Kodluyoruz  olarak çözmeye çalıştığımız probleme daha farklı bir açıdan bakmamız gerektiğini anladık: Dünya çapında değer üreten yazılımcılar yetiştirmek istiyorsak gençlere daha erken yaştan itibaren ulaşmaya başlayıp onlara güçlü teknik beceriler yanında sağlam sosyal beceriler de kazandırmamız gerekiyor. 

Üniversite Programları işte tam bu aşamada devreye girdi.

Programın Amacı

Üniversite Programlarının amacı; yazılım becerisi yüksek, sektörü yakından tanıyan öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin yazılım sektöründe çalışmalarını özendirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, bunu yaparken bölüm ve sınıf fark etmeksizin yazılıma ilgi duyan herkese fırsat sunmaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Bölüm, sınıf ve kodlama bilgi düzeyi fark etmeksizin başvuran herkes programa kabul edilir. Başvuru formunu dolduranlar kodlama bilgisi düzeyine ve sınıflarına göre farklı programlara yerleştirilir.

Seçim Süreci
 • Belirli bir teknik yeterliliği olduğunu düşünen kişilere başvuru formunda talep etmeleri halinde bir teknik test gönderilir.
 • Bu testten aldıkları puan doğrultusunda seviyelerine ve bulundukları sınıfa göre farklı programlara yönlendirilir.
  • Teknik testten başarıyla geçen hazırlık sınıfı, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri Staj Programı’na; 4. sınıf,  mezun ve lisansüstü öğrencileri Hızlandırma Programı’na dahil edilir.
  • Teknik testte belirlenen puanın altında alan ya da yazılıma yeni adım atmak istediği için teknik teste girmek istemeyen herkes Yazılıma Başlangıç Programı’na dahil edilir
Kodluyoruz & Patika.dev Yazılıma Başlangıç Programı

Üniversite özelinde düzenlenen 3 haftalık temel yazılım bilgisi kazandıracak ve yazılım kariyeri belirlemeye yardımcı olacak programdır. Program, Kodluyoruz & Patika.dev ekipleri ile ortak yürütülür. 

 • Patika.dev üzerinden “Herkes İçin Temel Dersler”, “Veri Yapıları ve Algoritmalar”, “GIT” ve “Visual Studio Code Kullanımı” derslerini tamamlamaları beklenir. 
 • Haftada 1 gün yazılım alanlarını tanımaları için ilgili alanlarda çalışan yazılımcıların katıldığı etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde daha önce bootcamp programlarımıza katılmış mezunlarımız da görev almaktadır.
 • Derslerde yaşadıkları sorunları ve akıllarına takılan soruları sorabilmeleri için haftada 1 gün online ve Discord üzerinden yazılı olarak sürekli mentor desteği sağlanır. 
 • Sürecin takibi eğitim takip sistemimiz olan Cohorts üzerinden yapılır.
 • Faydalanıcılar ile iletişim, üniversite özelinde açılan Discord sunucusu üzerinden sağlanır. 
 • Programı başarıyla bitirenler Staj Programı’na ya da Hızlandırma Programı’na girmeye hak kazanır.
Kodluyoruz Staj Programı

Yazılım alanına ilgi duyan gençlerin teknik ve yaşam becerilerinin gelişmesine destek olarak staja hazır hale gelmeleri için oluşturulan bir programdır. 

 • Programdan hazırlık sınıfı, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri faydalanabilir.
 • Program 8 hafta sürmektedir.
 • Katılımcılar Patika.dev üzerinden ilgi duydukları alana yönelik dersleri takip eder, ödevleri ve projeleri yaparlar.
 • İş yaşamı becerilerini geliştirecek haftalık etkinlikler düzenlenir.
 • Haftalık mülakat pratiği ve kodlama testi çözme pratiği etkinlikleri sayesinde katılımcılar staj başvurularına hazırlanır. 
 • 8 haftalık program sonunda mezuniyet kriterlerini sağlayan faydalanıcılar staj simülasyonuna dahil edileceklerdir. 
 • Faydalanıcılar ile iletişim Staj Programı’na özel açılan Discord sunucusu üzerinden sağlanır.
Kodluyoruz Hızlandırma Programı

Staj programı ile içerik yönünden benzer şekilde ilerler. 

 • Programdan 4. sınıf,  mezun ve lisansüstü öğrencileri faydalanabilir.
 • 8 haftalık bir programdır. 
 • Sonucunda bootcamp’lere ve praticumlara katılma şansı elde edilir. 
 • Program süresince ilgi duyulan alanda açılan Kodluyoruz ve Patika.dev bootcamp’lerine ve practicum’lara başvuru yaptırılır. Bunlardan herhangi birine kabul alan faydalanıcılar bootcamp ve practicum süreçlerine dahil edilir ve hızlandırma süreci sona erer. 
 • Program boyunca hiçbir bootcamp’e ya da practicum’a kabul alamayan faydalanıcı bir kez daha Hızlandırma Programı’na dahil olur. Bu döngü kabul alana kadar devam eder. 
 • Faydalanıcılar ile iletişim Hızlandırma Programı’na özel açılan Discord sunucusu üzerinden sağlanır.

Geçmiş Programlarımız

Nisan 2022 itibariyle gerçekleşen programlarımızdan elde edilen verilerimiz.

0
Üniversite
0
Başvuru
%0
Aktif olarak devam eden öğrenci sayısı

Partner Üniversiteler

Programın bir parçası olmak için Kodluyoruz & Patika.dev | Üniversiteler İçin Partnerlik Talep Formunu doldurabilirsiniz. Programa öğrencilerden ve üniversite mensuplarından gelen yoğun talepler nedeniyle belirli periyotlarda, belirli sayıda üniversite ile gerçekleştirmekteyiz. İlginin yüksek olduğu ve iletişim kanallarının yoğun olarak kullanıldığı üniversitelere öncelik vermekteyiz.

S.S.S.

Başvuru süreci ile alakalı S.S.S.

Yazılıma Başlangıç Programı ile alakalı S.S.S.

Staj Programı ile alakalı S.S.S.

Hızlandırma Programı ile alakalı S.S.S.