İnsan Kaynakları Sorumlusu

📍Çalışma Tercihi: Uzaktan/Remote

⏰ Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

👨🏻‍💻 Ekip: İnsan Kaynakları

📚 Tecrübe: Yeni Başlayan

İlanı Paylaş!

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Kodluyoruz Derneği olarak Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2023 – 23 Ağustos 2024) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

Türkiye’yi yazılım alanında dünya çapında bir yetenek merkezi haline getirmeyi hedefleyen Kodluyoruz, 2016 yılında kurulmuş bir sosyal girişimdir. 21 kişilik genç ve dinamik ekibi ile değişime hızlı adapte olup yeniliklerden çekinmemektedir. Microsoft, BSH, Insider, EMpower, Avrupa Birliği, WFP, ILO gibi paydaşlarının desteğiyle Türkçe  yazılım içeriklerinin ve yazılım ekosisteminin gelişip güçlenmesini, genç işsizliğinin önlenmesini ve şirketlerin güncel teknolojik ve sosyal yetkinliklere sahip nitelikli personel ihtiyacına kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Gençler ve çocuklarla projeler yürütmekte olup geleceğin yazılımcılarını hem teknik hem de sosyal beceri konularında desteklemektedir.

Haydi sen de ekibimize katılarak; dahil ol, dahil et, harekete geç, öncü ol ve geleceği kodla!

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

Bu rolde senden;

İşe Alım:

 • Personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini kanun ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirmeye destek vermek,
 • İlanların hazırlanması, görüşmelerin ayarlanması, referans kontrollerinin yapılması, seçme yerleştirme, oryantasyon ve eğitim süreçlerine destek verilmesi,
 • İşe alım ön elemeleri ve ön görüşmelerini gerçekleştirmek,
 • Adayların referans kontrollerini yapmak,
 • Yeni personelin oryantasyon ve işbaşı sürecinde görev almak,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlarla olan yazışmaları gerçekleştirmek,
 • Gönüllü/ stajyerlerin seçimine destek olunması ve ilişkilerin yürütülmesi
 • Özlük işlemlerinin yapılması ve gerekli belgelerin tamamlanması, güncellenmesi
 • İlgili kişiler ile kurumun personel ihtiyacını belirleyerek iş ilanlarını düzenlemek,

Operasyonel İşler:

 • Veri tabanı ve raporlamaya yönelik çalışmalara katkıda bulunulması, bilgilerinin doğruluğu ve güncelliğinin sağlanması
 • Performans değerlendirme sürecinde operasyonel destek verilmesi,
 • İnsan kaynakları birimi tarafından yürütülen tüm projelere aktif destek verilmesi
 • Ödeme süreçlerine ve insan kaynakları gelişim projelerine destek verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen görevlerin tamamlanması
 • Personel izinleri ile raporlarını sisteme kaydetmek ve ilgili yöneticiye raporlamak,
 • Hastalık rapor takibinin yapılması ve bu raporların sistemden onaylanması
 • İnsan Kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi
 • Bordro işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura vb. süreçlerinin takibinin yapılması, eğitim planlamalarına destek verilmesi
 • Günlük giriş-çıkış listesinin kontrolünün yapılması
 • Tutanak, ihtar, savunma gibi evrakları hazırlamak
 • Kurum içi etkinliklerin organize edilmesine destek verilmesi
 • Personel kıdem ve ihbar yükümlülüklerinin takibini yapmak,
 • Personelin günlük ve aylık puantajlarını hazırlamak,
 • Ekibin esenliğinin sağlanması için gerekli vermek

bekleniyor.

Aramıza katılacak arkadaşımızın;

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2022 Haziran ayı ve sonrasında mezun olması
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Kodluyoruz Derneği için çalışmayı taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi
 • MS Office programlarını kullanabiliyor olması
 • Google Drive Workspace, Slack gibi ve bunlardan farklı proje yönetim araçlarını öğrenip kullanmaya açık olması
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermesi
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini ve kanallarını etkin şekilde kullanabilmesi
 • Detaylara önem göstermek ve titiz çalışması
 • Sorumluluk bilinci yüksek olmak, zamanı doğru yönetmek ve sonuç odaklı olması
 • Sabırlı ve anlayışlı olması
 • Kapsayıcı olması
 • Yüksek derecede öğrenme ve kendini geliştirme motivasyonuna sahip olması
 • Mesleki ve kişisel gelişime açık olması
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermesi
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmesi
 • Düzgün bir diksiyona ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması
 • Tercihen İnsan Kaynakları, İşletme, Psikoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler vb. bölümler mezun olmuş olması

gerekmektedir.

Bizler Kodluyoruz’da;

 • Çevik Yönetim Anlayışı ile süreçlerimizi yürütüyoruz.

 • Uzaktan çalışıyoruz ancak bu pozisyonda fiziksel etkinlikler için zaman zaman farklı şehirlere seyahat edilmesi gerekecek),

 • Hafta içi saat 10.00 – 18.00 aralığında ulaşılabilir oluyor, haftada 45 saate kadar çalışıyoruz.

 • Dilediğimizde İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisimiz çalışma yerimiz olabiliyor.

 • Net ücret alıyor, günlük yemek için Multinet kart kullanıyor, aylık 150 TL mesleki ve kişisel gelişim desteği alıyoruz.

 • İkinci ay tamamlandıktan sonra, uzaktan çalışırken daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmek adına ofis malzemeleri için tek seferlik 1.000 TL destek alıyoruz.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir.

Kodluyoruz Derneği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2023 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Kodluyoruz Derneği’nde 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’ den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

Seninle görüşmek için heyecanlıyız 🥳

Diğer Açık İlanlarımız

Uzaktan/Remote
Tam Zamanlı
Bootcamp organizasyonlarını yaparak yeni yazılımcıların yetişmesine destek olmak istersen seni de aramıza bekliyoruz.