Fatih Soyalp

Proje Adı: Eksik Ph Değerlerinin Lineer Regresyon ile Tahmini

 

 

 

 

Projenin amacı verilerdeki eksik ph değerlerini lineer regresyon yardımı ile tahmin etmek.

Eksik veriler ve veri tipleri belirlendikten sonra verilerin regresyon

analizi yapılmıştır.

 

 

 

 

Proje boyunca lineer regresyon modeli oluşturabilmek için veriler hazır hale getirip test ve train verileri oluşturulmuştur.

 

 

 

Model oluşturulduktan sonra, veriler ile lineer regresyon yardımıyla

eksik verilerin tahmini yapılmıştır.

 

 

 

 

İzel Çelikkaya

Proje Adı: Ev-Fiyat Tahmini Uygulaması

 

 

 

Bu projede evlerin sahip oldukları özelliklere göre ev fiyatları tahmin edilmiştir.

Train verileri ile XGBoost algoritması ile tahmin edilmek üzere model eğitimi yapılmıştır.

 

 

 

Evlerin sayısal anlamda işlem yapılabilir ve parametre olarak sunulabilir tüm verileri işlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Görselleştirme ile modelin oluşumu ve sonuçlarda ne kadar etkiye sahip olduklarına dahil analizler yapılmıştır.

 

 

 

 

Mehmet Talha Şahin 

Proje Adı: RFM Analizi

 

 

Bu projede RFM analizi örneklenmiştir.

 

 

 

Veriler önce sınıflandırılmış sonrasında da analize uygun hale

getirilmiştir.

 

 

 

Verilerin analizi yapılarak elde edilen veriler üzerinden görselleştirmeler elde edilmiştir.

 

 

 

Bu işlemler sonunda segmentlenmiş dataframe oluşturulmuştur.