Harekete Geç ve Harekete Geç++

Topluluğun için sen de Harekete Geç!

Harekete Geç Ağının Amacı

Harekete Geç ağının amacı; ister üniversite bünyesinde, ister üniversite bağımsız teknoloji, yazılım, inovasyon, girişimcilik vb. alanlarda faaliyet gösteren toplulukları Kodluyoruz’un bünyesinde tek bir çatı altında bir araya getirmektir. Aynı zamanda hem Kodluyoruz ile hem de Kodluyoruz’un bünyesinde bulunan diğer topluluklarla beraber iletişim içerisinde bulunabileceği bir ortam sunmaktır.

Harekete Geç Yapısı

Destekler Harekete Geç Harekete Geç++
Dijital Medya Sponsorluğu
Kodluyoruz Tanıtım Etkinlikleri
Kodluyoruz Web Sitesinde Topluluk Logosu
Eğitmen Ve Konuşmacı Desteği
Topluluk Mentor Desteği
Bootcamp Duyuru Önceliği
Etkinlik Mekan Desteği (İstanbul özelinde)
Kodluyoruz Web Sitesinde Topluluk Yetkilileri Görseli
“Zirve” Konseptli Etkinlikte Sponsorluk Desteği
Topluluklara Özel Workshoplar ve Eğitimler
Harekete Geç Katılım Sertifikası
Beklentiler Harekete Geç Harekete Geç++
Kodluyoruz’dan Gönderilen Duyuruları Paylaşmak
Dijital Medya Sponsoru Olunan Etkinliklerde Logo Kullanmak
Toplantılara Katılmak
Harekete Geç++ Topluluklarıyla Beraber “Zirve” Konseptli Etkinlik Gerçekleştirmek
Dönemde En Az 1 Tane Kodluyoruz İle Beraber Workshop Organize Etmek

Harekete Geç Seçim Süreci

🔘 “Harekete Geç” Başvuru formu onaylanan topluluklar ile online bir toplantı yapılarak topluluk yapılanması ve Kodluyoruz bünyesine uyumları değerlendirilir.

    • Gerçekleştirilen toplantının olumlu geçmesi halinde topluluk “Harekete Geç” ağına dahil edilir.
    • Gerçekleştirilen toplantının olumsuz geçmesi halinde topluluk herhangi bir ağa dahil edilmez.

🔘Başvuru formu onaylanmayan topluluklar herhangi bir ağa dahil edilmez.

Harekete Geç++ Seçim Süreci

🔘 “Harekete Geç++” Başvuru formu onaylanan topluluklar ile online bir toplantı yapılarak topluluk yapılanması ve Kodluyoruz bünyesine uyumları değerlendirilir.

    • Gerçekleştirilen toplantının olumlu geçmesi halinde topluluk “Harekete Geç++” ağına dahil edilir.
    • Gerçekleştirilen toplantının olumsuz geçmesi halinde, topluluk “Harekete Geç” ağının şartlarını sağlıyorsa “Harekete Geç” ağına dahil edilir. Eğer sağlamıyorsa herhangi bir ağa dahil edilmez.

🔘 Başvuru formu onaylanmayan topluluklar “Harekete Geç” ağı seçim sürecinde değerlendirilir.

Harekete Geç Ağındaki Topluluklar

2022 Yılı Sayılarla Harekete Geç

Topluluklarla büyüyoruz…

0
Şehir
0
Üniversite
0
Topluluk

Harekete Geç ağında 2022 yılında toplam 133 başvurudan 87 topluluk Harekete Geç ağına dahil oldu. Harekete Geç ağında bulunan topluluklar ile sene içerisinde 2 workshop, 6 toplantı ve 10 etkinlik gerçekleştirdik. Yeni yılda yeni hedeflerle ağımızı büyütmeye devam ediyoruz.

S.S.S.