Kodluyoruz Açık Kaynak

Kodluyoruz olarak başlangıçtan 6 sene sonra şapkamızı önümüze koyup hedeflerimize baktığımızda hızla gelişen ve değişen teknoloji dünyasına ayak uydurmak için Kodluyoruz  olarak çözmeye çalıştığımız probleme daha farklı bir açıdan bakmamız gerektiğini anladık: Dünya çapında değer üreten yazılımcılar yetiştirmek istiyorsak gençlere daha erken yaştan itibaren ulaşmaya başlayıp onlara güçlü teknik beceriler yanında sağlam sosyal beceriler de kazandırmamız gerekiyor. 

Üniversite Programları işte tam bu aşamada devreye girdi.

Programın Amacı

Üniversite Programlarının amacı; yazılım becerisi yüksek, sektörü yakından tanıyan öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin yazılım sektöründe çalışmalarını özendirerek sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak, bunu yaparken bölüm ve sınıf fark etmeksizin yazılıma ilgi duyan herkese fırsat sunmaktır.

Kimler Katkıda Bulunabilir
(herkesin katkı yapabileceği ama topluluğumuza sad)
Topluluğa Nasıl Katılabilirim?
 • (herkesin katkı yapabileceği ama topluluğumuza sad)
 • saddsa
Vizyonumuz
 

Üniversite özelinde düzenlenen 3 haftalık temel yazılım bilgisi kazandıracak ve yazılım kariyeri belirlemeye yardımcı olacak programdır. Program, Kodluyoruz & Patika.dev ekipleri ile ortak yürütülür. 

 • Patika.dev üzerinden “Herkes İçin Temel Dersler”, “Veri Yapıları ve Algoritmalar”, “GIT” ve “Visual Studio Code Kullanımı” derslerini tamamlamaları beklenir. 
 • Haftada 1 gün yazılım alanlarını tanımaları için ilgili alanlarda çalışan yazılımcıların katıldığı etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerde daha önce bootcamp programlarımıza katılmış mezunlarımız da görev almaktadır.
 • Derslerde yaşadıkları sorunları ve akıllarına takılan soruları sorabilmeleri için haftada 1 gün online ve Discord üzerinden yazılı olarak sürekli mentor desteği sağlanır. 
 • Sürecin takibi eğitim takip sistemimiz olan Cohorts üzerinden yapılır.
 • Faydalanıcılar ile iletişim, üniversite özelinde açılan Discord sunucusu üzerinden sağlanır. 
 • Programı başarıyla bitirenler Staj Programı’na ya da Hızlandırma Programı’na girmeye hak kazanır.
(vizyonumuzun yaninda calsıma arkadaslarına katkımız)

 

Yazılım alanına ilgi duyan gençlerin teknik ve yaşam becerilerinin gelişmesine destek olarak staja hazır hale gelmeleri için oluşturulan bir programdır. 

 • Programdan hazırlık sınıfı, 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri faydalanabilir.
 • Program 8 hafta sürmektedir.
 • Katılımcılar Patika.dev üzerinden ilgi duydukları alana yönelik dersleri takip eder, ödevleri ve projeleri yaparlar.
 • İş yaşamı becerilerini geliştirecek haftalık etkinlikler düzenlenir.
 • Haftalık mülakat pratiği ve kodlama testi çözme pratiği etkinlikleri sayesinde katılımcılar staj başvurularına hazırlanır. 
 • 8 haftalık program sonunda mezuniyet kriterlerini sağlayan faydalanıcılar staj simülasyonuna dahil edileceklerdir. 
 • Faydalanıcılar ile iletişim Staj Programı’na özel açılan Discord sunucusu üzerinden sağlanır.

Projelerimiz

Discord Kayıt Botu
? (Yakında)

Partnerlerimiz

Programın destekçisi olmak için Partnerlik Talep Formunu doldurabilirsiniz.

S.S.S.

Başvuru süreci ile alakalı S.S.S.